Jurist Stockholm, affärsjurist

Upphandla varor och tjänster inom ditt branschområde

Ligg steget före konkurrenterna. Vi analyserar och bevakar upphandlingar

Ett ramavtal med staten kan göra stor skillnad

Offentliga upphandlingar omsätter varje år ca 800 miljarder kronor räknat mellan tummen och pekfingern. Stora kontrakt går ut till entreprenörer som tillhandahåller produkter, utför tjänser och entreprenader för medel som kommer från skattebetlarna. Det ska råda full konkurrens på den offentliga upphandlingsmarknaden. Alla som uppfyller kraven ska kunna vara med och lägga anbud på de upphandlingar de vill och har kapacitet att utföra. Det krävs dock ofta en viss mån av organisation och ekonomiskt stabilitet för att uppfylla kraven för upphandlingen. Vinner man en upphandling ingår man i regel ett ramavtal med den upphandlande myndigheten som köper ens produkter eller tjänster under exempelvis 2 år ofta med möjligheten till förlängning i ytterligare två år. Säkra pengar in i verksamheten, som gör att man kan satsa på att utveckla verksamehten istället för att behöva jaga kunder eller lägga stora pengar på marknadsföring.

Upphandla inom LOU, LUF och LOV

Det finns flera olika former av upphandlingar, inom vilka det finns ytterligare skilda förfaranden och krav för upphandlingen. Upphandling av varor och tjänster regleras normalt i lagen om offentliga upphandlig medan energi- och vatten upphandlas enligt Lagen om offentlig upphadling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Vilket typ av upphandling som är aktuell beror på vilket typ av vara eller tjänst du tillhandahåller som leverantör åt det offentliga. I vissa fall finns mindre formellt hållna upphandlingar och valfrihetssystemet (LOV) kan möjligen ses som ett sådant, där ofta brukare själva får bestämma vilken leverantör de vill ha. Det handlar ofta om tjänster och vård av medborgarna i olika former.

Konkurrensen är hård, stategi är a & o inom upphandlingar

Idag är det offentliga marknaden större än någonsin. Även aktörer utanför Sverige får vara med och lägga anbud på både lokala och nationella upphandlingar. Vilket ofta kan pressa priserna, till och med prisdumpning av vanligt men försöker undvikas på olika sätt. Beoende på vilken branch du är aktiv i så finns lita olika förutsättningar. Grunderna i lyckade upphandlingar är dock att man hela tiden är uppdaterad på ramavtalsslut, bevakar aktuella upphandlingar inom sin branch och även är välbekant med tilldelsningsbeslut och annan tilldelningsinformation. Att man sedan uppfyller samtliga ska-krav torde vara en självklarhet samtidigt som man optimerar bör-kraven.

Kontakta oss

Beskriv ditt ärende kort så återkommer vi