Jurist Stockholm, affärsjurist

Man tar inte med ett svärd till en pistolduell

Vi skräddarsyr våra juridiska lösningar.

Välj rätt jurist för rätt område

Varje fall är unikt och måste förstås och lösas i sin speciella kontext. Att bara måla med en bred pensel håller inte långt inom juridiken där saklighet och opartiskhet är huvudregler. Juridiken bygger på bevis som i sin tur ska ha en förankring i en vedertagen rättsgrund. Vi anpassar vår juridiska rådgivning till klientens speciella förutsättningar där rätt jurist träffar rätt klient. För uppdrags- och kostnadseffektivitet skäl. Vi har jurister som fokuserar på vissa enskilda rättsområden för att få den spjutspetskompetens vi efterskrävar som juristbyrå. Våra jurister har speciella rättsområden som fokus för att bli experter inom just sitt rättsområde. Vi tror inte på advokater eller jurister som jobbar med alla slags ärenden från straffrätt till familjerätt och affärsjuridik. Vi har jurister inom försäkringsavtalsrätt, arbetsrätt, avtalsrätt och offentliga upphandlingar där juristen arbetar mer eller mindre uteslutande med sitt specialområde. På så sätt nås en högre nivå av kunskap och kännedom om området, dess aktörer och de speciella faktorer som är karaktäristiska för just det rättsområdet.

Våra grundvärderingar och etiska krav

Kvalitet, Engagemant och Service

Vi sätter klienten i första rummet. Hög etik genomsyrar vår verksamhet som lyder under sträng sektretess och arkiveringsregler enligt bland annat PUL. Klienten är hjärtat i vår verksamhet. Vi är hjärnan. Båda behövs för en organisk och naturlig utveckling av vår juristbyrå i dagens digitala dataålder i ständig förändring. Kvalitet är något vi aldrig kompromissar om och vår juridiska rådgivning utgår från devisen största möjliga nytta och utbyte till minsta möjliga ansträngning för klienten. Med framgång idag och i framtiden. Engagemang är en viktig hörnsten i vår verksamhet. Vi lägger samma höga ambitionsnivå i varje ärende vare sig du kontaktar oss som konsument, småföretagare eller som ett större företag eller organisation. Oavsett hur stort eller litet ditt ärende är så är vårt engagemant detsamma. Service är väsentligt och vi försöker alltid finnas tillgängliga för våra klienter oavsett tid och rum. Kontakta en av våra jurister idag.

Kontakta oss

Beskriv ditt ärende kort så återkommer vi