Jurist Stockholm, affärsjurist

Kontakta oss i bolagsrättsliga frågor

Vi bistår stora som små företag

Bolagsrätt - Bolagsbildning och vattentät avtalsportfölj.

Alla som jobbar med företag i en eller annan mån kommer i kontakt med bolagsrätten. Det finns en uppsjö bolagsrättsliga regler och olika regelverk beroende på vilket typ av bolag det är frågan. Vilket av olika anledningar kräver specialkompetens.

Rationalisering, kapitalanskaffning och företagsöverlåtelser

Vi bistår företag och organisationer vid bolagsbildningar och anskaffning av kapital samt olika arbetstagareincitament. Vi arbetar strategiskt och säkrar upp verksamheten med nödvändiga avtal och policydokument. Vi företag företagsöverlåtelser och legalisering av dokument genom Notarius Publicus tjänster. Vi handlar även olika former av registreringsärenden och ändringsanmälan till Bolagsverket - i visas fall Skatteverket - inom ramen för samtliga bolagsformer.

Undvika obeståndsfrågor och konkurssituationer

Vi bistår även företag i kris för att undvika att en obeståndssituation eller liknande aktualiseras. I större företag som stagnerat eller hanmnat i kris kan det vara bra att tillsätta en interimistisk VD med ett mer aggressivt ledarskap, för att verksamheten ska hamna på rätt spår igen. I andra fall kan det vara personl- eller konkurrensfrågor som måste hanteras.

Kontakta oss

Beskriv ditt ärende kort så återkommer vi